Værnemidler

Personlige værnemidler er meget mere end blot mundbind, visir og håndsprit. Foruden disse personlige værnemidler finder du her et sortiment af beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelsesskærme.

Beskyttelsesbriller beskytter dine øjne, når du arbejder i et udsat miljø. Du kan f.eks. have brug for beskyttelsesbriller, når du arbejder med støv, savsmuld, sand eller grus. Bare sådan en lille ting, som at bore et hul i en udendørs murstensvæg, indebærer en risiko for at få et lille sandkorn i øjet, hvis du ikke benytter beskyttelsesbriller.
Arbejde i støj er både ubehageligt, skadeligt for dig helbred og med risiko for at miste en del af hørelsen. Derfor er det en god idé at arbejde med høreværn eller ørepropper, når du arbejder i støj.
Nedenstående mundbind er alle godkendte non-medical og medicinske/kirurgiske mundbind, som under normale omstændigheder kun benyttes af sundhedspersonale. Foranlediget af den ændrede situation i Coronakrisen har myndighederne fra begyndelsen af august måned 2020 ændret anbefalinger, så man nu anbefaler alle at bære mundbind, når man benytter den kollektive trafik i myldretiden. Myndighederne anbefaler ligeledes, at alle, der bruger sygetransport eller FlexTrafik, bærer mundbind under transporten.
Overfladedesinfektion er en vigtig indsats i forhold til bekæmpelse af bakterier og virus. Især i forbindelse med Coronakrisen bør vi have ekstra fokus på overfladedesinfektion.